Novice

RAZPIS REGATE PREKMURJE JADRA ZA FIREBALL, FJ in OPEN 5. in 6. junij 2021

1          Pravila

Regata bo potekala po Jadralnih regatnih pravilih 2020 – 2023, pravilih razreda Fireball in FJ, po razpisu regate in regatnih navodilih danih na sestanku krmarjev.

 

2          Organizator

            Organizatorji regate je  JC Iccadria s tehnično pomočjo izvedbe JK Živaana JK Fireball

 

3          Regatna navodila 

Regatna navodila bodo objavljene pred regato na oglasni deski, oziroma na sestanku krmarjev.

Spremembe regatnih navodil lahko RO posreduje tudi ustno. Organizator se bo trudil izpeljati 12 plovov. Regata bo veljavna, če bosta izpeljana najmanj 2 plova. Regata velja ba razrede Fbl, FJ in open.

 

4          Razpored

Sobota, 5.6.

10.00 – 11.00

Prijave

12.00

Sestanek krmarjev

12.30

Start regat (največ 7 regat ta dan)

 

 

 Nedelja, 6.6.

11.00

Start regat

16.30 –

Podelitev nagrad (oziroma takoj po končanju regat)

     

            V nedeljo ne bo štarta po 16:00 uri.

        

5          Start

Start bo izveden v skladu s pravilom 26. Jadrnica mora startati najkasneje v štirih minutah za tem, ko je bil zanjo dan štartni signal. Posamezen odpoklic bo dan po pravilu 29.2 (zastava »X« in en zvočni signal). Splošni odpoklic bo dan v skladu z regatnim pravilom 29.3 (zastava prvi ponavljač in dva zvočna signala).

 

5min           zastava F- pisk

4min           zastava P,U ali črna –pisk

1min           spust zastave P,U ali črne –dolgi pisk

Start           spust zastave F –pisk

 

6          Regatna proga

Regatna proga bo postavljena v obliki palice-privetrno zavetrno. Skica na oglasni deski bo prikazovala progo in zaporedje po katerem je treba iti mimo oznak. Regatni odbor lahko spremeni progo tudi če je ne objavi na oglasni deski. V tem primeru veljajo ustna navodila, ki jih bo RO posredoval na vodi. RO bo z zeleno in rdečo zastavo definiral smer jadranja, pri čemer pomeni zelena zastava, da se boje puščajo desno in rdeča, da se boje puščajo levo. Ne glede na smer jadranja morajo jadralci vedno jadrati med oznakama ki označujeta štart in cilj.

 

7        Sistem kaznovanja

Uporabljen bo sistem kaznovanja z dvema obratoma, oziroma z enim obratom za dotik boje.

 

8        Predpisani čas

Jadrnice, ki ne bodo končale regate v 15 minutah po prihodu prve jadrnice v cilj bodo dobile točke za DNF.

 

9        Protesti

Protesti morajo biti napisani na obrazcih, ki so na voljo v regatni pisarni in tam tudi oddani v roku pol ure od kar je zadnja jadrnica istega razreda končala zadnjo regato tistega dne.

 

10        Zaslišanje

Zaslišanje bo potekalo v takem zaporedju, kot so bili protesti oddani in takoj, ko bo mogoče. Čas obravnavanja protestov bo objavljen na oglasni deski.

 

11        Točkovanje

Regato sestavlja 8 regat, veljavna pa bo, če bosta izpeljani 2 regati. Uporabljen bo enostavni sistem točkovanja iz Dodatka A. Končno število točk za posamezno jadrnico v seriji bo seštevek vseh točk posameznih regat. Če bodo zaključene 4 ali več regat, se bo najslabši rezultat posamezni jadrnici odbil, razen če to ni prepovedano s Pravilom A1.3. Zmagala bo jadrnica z najmanjšim številom točk. Vsak dan bodo izpeljane maksimalno 4 regate.

 

13        Nagrade

Nagrajene bodo prve tri (3) jadrnice v razredu Fireball, organizator bo na sestanku krmarjev določil še dodatne nagrade.

Predstavniki razredov lahko posebej nagradijo regatante po svojih kriterijih, ki jih morajo objaviti pred regato.

 

14        Regatni odbor, protestni odbor

            Regatni odbor in protestni odbor bosta delovala v sestavi, kot bo navedeno na oglasni deski.

 

15        Štartnina

Štartnina znaša 50eur za dvočlanske posadke in 20eur za enočlanske.             

 

16        Odgovornost

            Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Rešilni jopiči so obvezni ne glede na zastavo Y.

           Vsi udeleženci morajo spoštovati navodila NIJZ glede Covid pandemije.

 

 

                                                                                                

JK ŽIVAANA                                                                                  MURSKA SOBOTA 12.5.2021