Novice

Občni zbor 2022

VABILO VSEM  AKTIVNIM ČLANICAM IN ČLANOM  SURF IN SUP KLUBA POMURJE

NA OBČNI ZBOR 2022

Termin: v soboto, 09.04.2022 ob 11.00 uri (ko končamo z očiščevalno akcijo, ki bi jo začeli ob 9.00 uri)

Udeležba je za vse aktivne člane kluba obvezna, kajti le ob zadostni udeležbi aktivnih članov je občni zbor sklepčen, zato vas vljudno prosimo, da se občnega zbora udeležite.

Obvezne prijave za občni zbor je potrebno poslati na info@surf-pomurje.si in sicer do srede, 06.04.2022.


Občnega zbora se lahko udeležijo vsi člani, ki so plačali članarino za leto 2021 in seveda imajo
poravnane vse obveznosti iz leta 2021, pri čemer pa imajo glasovalno pravico samo aktivni
člani (tako je definirano v statutu Surf in sup kluba Pomurje).


Predlog dnevnega reda občnega zbora:

– Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora,
– Potrditev dnevnega reda
– Poročilo predsednika društva o delovanju društva v letu 2021
– Poročilo upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
– Sprejem načrta dela in aktivnosti društva za leto 2022
– Sprejem finančnega načrta za leto 2022
– Določitev ležarnine in ostalih obveznosti članov
– Razno 

V upanju, da se v soboto 09.04.2022 dobimo že na očiščevalni akciji in kasneje opravimo še občni zbor vas vse skupaj  lepo pozdravljam Predsednik Surf in sup kluba Pomurje ​​​Murska Sobota, 31.03.2022,

Zlatko Janjić.

Dodaj odgovor